Επιστροφή στην κορυφή

Αναζήτηση στην Ιστοσελίδα
Τηλεφωνικός Κατάλογος
Ανακοινώσεις
Εκδηλώσεις
Δεν βρέθηκαν εκδηλώσεις

Σχολή Γεωπονίας

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Η Σχολή Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει έδρα την πόλη της Άρτας και ιδρύθηκε το 2018 με βάση το άρθρο 2 του νόμου 4559 Τεύχος Α’ 142/03.08.2018. Στην σχολή εντάχθηκαν τα παρακάτω τμήματα τα οποία ιδρύθηκαν με το άρθρο 3 του ιδίου νόμου (4559/2018):

Τμήματα της Σχολής

! Σχολή Γεωπονίας »

 

* Τα συγκεκριμένα Τμήματα ιδρύθηκαν και εντάχθηκαν στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σύμφωνα με τον νόμο Ν. 4559/2018 (άρθρο 3, παρ. 2 Ν. 4559/3-8-2018, ΦΕΚ 142/2018 τ.Α΄)

** Η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας των συγκεκριμένων Τμημάτων καθορίζεται με αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από συνεκτίμηση των υλικοτεχνικών υποδομών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, και έως το ακαδ. έτος 2021-2022 (άρθρο 3, παρ. 2 Ν. 4559/3-8-2018, ΦΕΚ 142/2018 τ.Α’)

Σχολή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Η Σχολή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει έδρα την πόλη της Άρτας και ιδρύθηκε το 2018 με βάση το άρθρο 2 του νόμου 4559 Τεύχος Α’ 142/03.08.2018. Στην σχολή εντάχθηκε το τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών το οποίο ιδρύθηκε με το άρθρο 3 του ιδίου νόμου (4559/2018).

Τμήμα της Σχολής

Σχολή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών »

 

* Τα συγκεκριμένα Τμήματα ιδρύθηκαν και εντάχθηκαν στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σύμφωνα με τον νόμο Ν. 4559/2018 (άρθρο 3, παρ. 2 Ν. 4559/3-8-2018, ΦΕΚ 142/2018 τ.Α΄)

Σχολή Μουσικών Σπουδών

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Η Σχολή Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει έδρα την πόλη της Άρτας και ιδρύθηκε το 2018 με βάση το άρθρο 2 του νόμου 4559 Τεύχος Α’ 142/03.08.2018. Στην σχολή εντάχθηκε το τμήμα Μουσικών Σπουδών το οποίο ιδρύθηκε με το άρθρο 3 του ιδίου νόμου (4559/2018).

Τμήμα της Σχολής

! Σχολή Μουσικών Σπουδών »

 

* Τα συγκεκριμένα Τμήματα ιδρύθηκαν και εντάχθηκαν στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σύμφωνα με τον νόμο Ν. 4559/2018 (άρθρο 3, παρ. 2 Ν. 4559/3-8-2018, ΦΕΚ 142/2018 τ.Α΄)

Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Η Σχολή ιδρύθηκε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (με την ονομασία Σχολή Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών) τον Ιούνιο του 2013, με το Σχέδιο Αθηνά (Π.Δ. 105/2013 (ΦΕΚ 137 τ. Α΄/5-6-2013).

Τον Οκτώβριο του 2018, στο πλαίσιο του Ν. 4559/2018, λαμβάνει τη σημερινή της ονομασία και εντάσσεται σε αυτή ένα ακόμη τμήμα, δημιουργώντας έτσι τη σημερινή σύνθεσή της:

Τμήματα της Σχολής

Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών »

 

* Τα συγκεκριμένα Τμήματα ιδρύθηκαν και εντάχθηκαν στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σύμφωνα με τον νόμο Ν. 4559/2018 (άρθρο 3, παρ. 2 Ν. 4559/3-8-2018, ΦΕΚ 142/2018 τ.Α΄)

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τον Σεπτέμβριο του 2018 στο πλαίσιο της απορρόφησης των ΤΕΙ από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Ν.4559/2018), ιδρύθηκε η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών στην οποία εντάχθηκαν τα εξής Τμήματα:

Τμήματα της Σχολής

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών »

 

* Τα συγκεκριμένα Τμήματα ιδρύθηκαν και εντάχθηκαν στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σύμφωνα με τον νόμο Ν. 4559/2018 (άρθρο 3, παρ. 2 Ν. 4559/3-8-2018, ΦΕΚ 142/2018 τ.Α΄)

** Η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας των συγκεκριμένων Τμημάτων καθορίζεται με αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από συνεκτίμηση των υλικοτεχνικών υποδομών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, και έως το ακαδ. έτος 2021-2022 (άρθρο 3, παρ. 2 Ν. 4559/3-8-2018, ΦΕΚ 142/2018 τ.Α’)

Πολυτεχνική Σχολή

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Η Πολυτεχνική Σχολή ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2017. Ωστόσο οι διεργασίες για την ίδρυση της στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων χρονολογούνται από τις αρχές του 1974.
Στην Σχολή εντάσσονται τέσσερα τμήματα, η ίδρυση των οποίων ξεκινά σταδιακά από το 1990, με το τελευταίο να ιδρύεται τον Οκτώβριο του 2018.

Τμήματα της Σχολής

Πολυτεχνική Σχολή »

 

* Η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας των συγκεκριμένων Τμημάτων καθορίζεται με αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από συνεκτίμηση των υλικοτεχνικών υποδομών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, και έως το ακαδ. έτος 2021-2022 (άρθρο 3, παρ. 2 Ν. 4559/3-8-2018, ΦΕΚ 142/2018 τ.Α’)

Σχολή Καλών Τεχνών

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Η Σχολή Καλών Τεχνών ιδρύθηκε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων τον Ιούνιο του 2013 με το Σχέδιο Αθηνά (Π.Δ. 105/2013 (ΦΕΚ 137 τ. Α΄/5-6-2013).

Αποτελεί μονοτμηματική σχολή και περιλαμβάνει το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης (όπως μετονομάστηκε το Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης το Μάιο του 2016)

Τμήμα της Σχολής

Σχολή Καλών Τεχνών »

Σχολή Επιστημών Αγωγής

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Η Σχολή Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ιδρύθηκε το 1995 με το Προεδρικό Διάταγμα 406.
Στη Σχολή εντάσσονται τα τμήματα που ιδρύθηκαν, το 1982, με το άρθρο 46 παράγραφος 1 του νόμου 1268/82 (Α 87) και εμφανίζονται παρακάτω:

Τμήματα της Σχολής

Σχολή Επιστημών Αγωγής »

Σχολή Επιστημών Υγείας

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Η Σχολή Επιστημών Υγείας (ΣΕΥ) ιδρύθηκε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων τον Ιούνιο του 2013, στο πλαίσιο του Ν. 4009/2011 και σε εφαρμογή του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ». Το 2018 στο πλαίσιο του Ν. 4559/2018 έλαβε τη σημερινή της μορφή και περιλαμβάνει τα εξής τμήματα:

Τμήματα της Σχολής

Σχολή Επιστημών Υγείας »

 

* Τα συγκεκριμένα Τμήματα ιδρύθηκαν και εντάχθηκαν στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σύμφωνα με τον νόμο Ν. 4559/2018 (άρθρο 3, παρ. 2 Ν. 4559/3-8-2018, ΦΕΚ 142/2018 τ.Α΄)

Θετικών Επιστημών

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

H Σχολή Θετικών Επιστημών ιδρύθηκε ως Φυσικομαθηματική Σχολή το 1970 και μετονομάσθηκε σε Σχολή Θετικών Επιστημών το 1983. Έλαβε τη σημερινή της μορφή μετά την ανασυγκρότηση της το 2013 και πλέον περιλαμβάνει τα εξής τμήματα:

Τμήματα της Σχολής

Σχολή Θετικών Επιστημών »

Φιλοσοφική Σχολή

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Η Φιλοσοφική, η πρώτη Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ιδρύθηκε το 1964 στην καρδιά της βορειοδυτικής Ελλάδας, σε μια πόλη με βαθειά πνευματική παράδοση.

Τμήματα της Σχολής

Φιλοσοφική Σχολή »